ngày

Soi cầu MB, 3 ngày trước 17/10/2021

Đầu 0 00
4 lần
01
2 lần
02
14 lần
03
6 lần
04
11 lần
05
4 lần
06
6 lần
07
5 lần
08
7 lần
09
5 lần
Đầu 1 10
6 lần
12
7 lần
13
3 lần
14
13 lần
15
3 lần
16
1 lần
17
1 lần
18
2 lần
19
3 lần
Đầu 2 20
15 lần
21
1 lần
22
15 lần
23
8 lần
24
8 lần
25
7 lần
26
3 lần
27
7 lần
28
11 lần
29
5 lần
Đầu 3 30
3 lần
31
2 lần
32
8 lần
33
6 lần
34
8 lần
35
6 lần
36
2 lần
37
6 lần
38
3 lần
39
3 lần
Đầu 4 40
15 lần
41
1 lần
42
14 lần
43
5 lần
44
7 lần
45
1 lần
46
1 lần
47
7 lần
48
4 lần
49
2 lần
Đầu 5 50
5 lần
51
2 lần
52
9 lần
53
5 lần
54
6 lần
55
1 lần
56
3 lần
57
5 lần
58
7 lần
59
5 lần
Đầu 6 60
9 lần
61
4 lần
62
12 lần
63
6 lần
64
9 lần
65
4 lần
66
3 lần
67
5 lần
68
8 lần
69
6 lần
Đầu 7 70
3 lần
71
5 lần
72
7 lần
73
2 lần
74
6 lần
75
2 lần
76
6 lần
77
2 lần
78
9 lần
79
5 lần
Đầu 8 80
7 lần
81
2 lần
82
3 lần
83
7 lần
84
10 lần
85
4 lần
86
2 lần
87
3 lần
88
9 lần
89
2 lần
Đầu 9 90
6 lần
91
2 lần
92
5 lần
93
3 lần
94
9 lần
95
2 lần
96
4 lần
97
1 lần
98
4 lần

1. XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB

SXMB » SXMB thứ 7 » XS MB ngày 16-10-2021

ĐB 66067
G1 51010
G2 58163 24893
G3 22086 11007 59027
44020 89643 23923
G4 3823 4029 6037 8722
G5 4597 2086 4262
6785 2981 0394
G6 970 084 208
G7 56 38 14 07

2. Kết quả xổ số miền bắc thứ 6 mở thưởng tại Hải Phòng

KQXSMB » SXMB thứ 6 » XS MB ngày 15-10-2021
ĐB 64218
G1 83454
G2 31313 38671
G3 29917 25742 92751
69235 89354 18149
G4 3490 7166 1748 5327
G5 8125 0201 3864
7447 0449 8020
G6 432 412 974
G7 88 42 48 34

3. Kết quả xổ số miền bắc thứ 5 mở thưởng tại Hà Nội

Xổ số MB » SXMB thứ 5 » XS MB ngày 14-10-2021
ĐB 04019
G1 12662
G2 35528 91597
G3 20875 24309 36818
14668 42438 64087
G4 1848 0051 9922 4854
G5 3411 4139 3577
1873 5344 3814
G6 067 225 133
G7 44 94 71 55

4. Kết quả xổ số miền bắc thứ 4 mở thưởng tại Bắc Ninh

Kết quả MB » SXMB thứ 4 » XS MB ngày 13-10-2021
ĐB 49522
G1 34123
G2 78632 64623
G3 56223 06547 09009
89576 92818 86214
G4 2021 5690 8849 0711
G5 2113 8065 6311
6205 2776 7435
G6 397 539 413
G7 20 26 38 31